Projekt Partnerski


Projekt Partnerski "Leonardo Da Vinci" ma na celu zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz innowacyjności ITC w edukacji technicznej i zawodowej.

Cele są realizowane dzięki elektronicznym wiadomościom szkolnym, które propagują dobre wyniki szkół, sukcesy w konkursach i olimpiadach, atrakcje szkolne oraz planowane przedsięwzięcia. Ponadto został stworzony słownik do którego jest dodawane nowe słownictwo, będące w języku angielskim i tłumaczone na języki ojczyste poszczególnych partnerów projektu.